เดินทางโดยสปีดโบ๊ท

 • การเดินทางมายังกายาน่า ทรายแก้วโดยสปีดโบ๊ท มีอัตราค่าบริการ 200 บาท/คน
 • เวลาออกเดินทางจาก บ้านเพ มายัง กายาน่า ทรายแก้ว มี 3 รอบ คือ 08:30, 11:30 และ 15.30
 • การเดินทางไปบ้านเพโดยสปีดโบ๊ท มีอัตราค่าบริการ 200 บาท/คน
 • เวลาออกเดินทางจาก กายาน่า ทรายแก้ว ไปยัง บ้านเพ มี 3 รอบ คือ 09.15, 12.15 และ 16.15
 • การเดินทางตอนกลางคืนมีค่าบริการเพิ่ม 200 บาท/คน (18.00 – 06.00)

อัตราค่าบริการสำหรับทริปช่วงกลางวัน (08.00 น. – 18.00 น.)

1-2 คน

 • ฿1,200 / ทริป
  (กลางวัน)
 • + ฿200 / ทริป
  (กลางคืน)

3-4 คน

 • ฿1,300 / ทริป
  (กลางวัน)
 • + ฿200 / ทริป
  (กลางคืน)

5-6 คน

 • ฿1,500 / ทริป
  (กลางวัน)
 • + ฿200 / ทริป
  (กลางคืน)

6-8 คน

 • ฿1,700 / ทริป
  (กลางวัน)
 • + ฿200 / ทริป
  (กลางคืน)

8-10 คน

 • ฿2,200 / ทริป
  (กลางวัน)
 • + ฿200 / ทริป
  (กลางคืน)

โปรแกรมทัวร์ของเรา (ทุกโปรแกรมเริ่มต้นที่ กายาน่า ทรายแก้ว)

โปรแกรม A :

เวลา : 11.00 – 16.30

ค่าบริการ : 600 บาท/คน

รายละเอียด

 • โดยสารสปีดโบ๊ท ไปยัง เกาะทะลุ, เกาะกุฎี, เกาะขาม, เกาะกรวย, ดำน้ำดูปะการัง, ตกปลา และชมความงามรอบๆเกาะต่างๆ
 • รับประทานอาหารกลางวัน, บาร์บีคิว, ผลไม้และเครื่องดื่ม
 • เข้าชมสัตว์ทะเลและให้อาหารสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น ปลาทะเล, เต่าทะเล, ฉลามและสัตว์อื่นๆมากมาย

โปรแกรม B :

เวลา : 14.00 – 16.30

ค่าบริการ : 350 บาท/คน

รายละเอียด

 • ชมบรรยากาศรอบๆเกาะ ชมความสวยงามของอ่าวกิ่ว, อ่าวปะการัง, อ่าวหวาย, อ่าวพร้าว
 • ดำปะการังน้ำตื้นและเยี่ยมชมการปลูกปะการังโดยมืออาชีพ
 • เยี่ยมชมฟาร์มปลาและสัตว์ทะเลอื่นๆ
 • อุปกรณ์ดำน้ำตื้นและเครื่องดื่มรวมอยู่ในค่าบริการแล้ว